Sänningegårdens A-kull
född den 8 november 1999Mamma: Skarsjötorps Alma och pappa Skogsbygdens Otto Wimse

1. Sänningegårdens Algot OttosonTILLBAKA