Sänningegårdens D-kull    Lövträd-kullen
födda den 4 april 2004Mamma: Ella-Bella och pappa Sänningegårdens Brynolf

1. Sänningegårdens Dacke Pil
2. Sänningegårdens Dina Lind
3. Sänningegårdens Douglas Al
4. Sänningegårdens Dizel Ask
TILLBAKA