Sänningegårdens E-kull    Lövträdkullen
födda den 4 april 2004Mamma: Sänningegårdens Beata och pappa Such Oskar

1. Sänningegårdens Emma Bok
2. Sänningegårdens Ecko Lönn
3. Sänningegårdens Elof Rönn
4. Sänningegårdens Emil Ek
5. Sänningegårdens Elvira Hägg
6. Sänningegårdens Elin Asp
7. Sänningegårdens Edvin BjörkTILLBAKA