Sänningegården har exporterat följande valpar nedan:
Sänningegårdens Elof Rönn, Australien


Sänningegårdens Gaia Mandelblomma, Danmark


Sänningegårdens Ilos, Holland


Sänningegårdens Klara Kolasås, Danmark


Sänningegårdens Kim Kringla, Spanien


Sänningegårdens Kira Karamell, Österrike


Sänningegårdens Melvin Månljus, Norge


Sänningegårdens Ninni Lingontuva, Belgien


Sänningegårdens Svea Bondböna, Frankrike


Sänningegårdens Signe Sokerärta, FinlandTILLBAKA