Namnen på I-kullens valpar är hämtade från gestalter i den gamla mytologin


NAMN .............. LAND .............. BETYDELSE ...

1. Inti ......... .. inkafolket......... solguden

2. Ifa ........... afrikansk ......... läkemedelsgud

3. Imset ........... egyptisk .......... bevakade de döda

4. Issun ........... japansk ........... mycket liten figur, som kunde förgöra monster och demoner

5. Ikaros .......... grekisk............ övermodig; vaxvingar, som smälte när han flög för nära solen

6. Ilos ............ grekisk ........... så länge statyn Palladium fanns, var han oövervinnerlig

7. Isis ............ egyptisk .......... modersgudinna

8. Idun ............ nordisk ........... eviga ungdomens gudinnaTILLBAKA