Sänningegårdens Ussi Urtyp
Sänningegårdens Ussi Urtyp
SE14210/2016


Ussi Urtyp 7 år
Foto: Jenny

Ussi ägs av Jenny Bollius och bor på Gräddö, Norrtälje

Ussi är positiv, social och energisk och tycker det är roligt att lära sig nya saker.

   


Ussi har blivit pappa till tre valpkullar; Pihlspetsens T-kull och Sänningegårdens Y-kull och Pihlspetsens V-kull


Ussi har genomgått BPH och var ej skottberörd
Ussi är utställd med "Excellent" på SKK nat. utställning
och "Very good" på SKV:specialen och BIR på inoff. utställning.
Han är stubbsvansad,
har korrekt bett och är fulltandad,
är HD-röntgad C

      
Foto: Jenny BolliusUssi gillar barn väldigt mycket!
Ussi med sin mamma Sofia t.v.Ussi 8 veckor gammal
Ussi liten pojke med mörka vackra ögon


Ussis stamtavla:

TILLBAKA