Sänningegårdens Ussi Urtyp
Sänningegårdens Ussi Urtyp
SE14210/2016
Ussi ägs av Sänningegårdens kennel, men bor och lever hos fodervärd Jenny BolliusExcellent och 3:a ökl på utställning i Norrköping för domare Jan Törnblom


Ussi är positiv, social och energisk och tycker det är roligt att lära sig nya saker.
Han håller på att utbildas till besökshund och planen är, att han så småningom ska verka som social tjänstehund.

Ussi har genomgått BPH och var ej skottberörd
Ussi är utställd med "Excellent" på SKK nat. utställning
och "Very good" på SKV:specialen och BIR på inoff. utställning.
Han är stubbsvansad,
har korrekt bett och är fulltandad,
är HD-röntgad C


Ussi i skogen, där han trivs.
Bilden tagen av Jenny
Ussis kritik för N-A Törnlöv på utställning i Norrtälje


Ussi visar sej fint i ringen på SKV-specialen

Ussis stamtavla:


Ussi med sin mamma Sofia t.v.


Ussi gillar barn väldigt mycket!
Ussi som draghund


Ussi 8 veckor gammal
Ussi liten pojke med mörka vackra ögon
TILLBAKA